Privacy Statement

Studio Nip verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

• De voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website (IP-Adres en geografische gegevens)
• Internetbrowser en apparaat type
• Gegevens die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (bovenop de eerder genoemde persoonsgegevens: bankrekeningnummer & btw nummer).

Studio Nip verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

• Het afhandelen van jouw contactverzoek
• Verzenden van een nieuwsupdate
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Studio Nip verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
• Het afhandelen van jouw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Nip neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Persoonsgegevens bewaren

Studio Nip bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Personalia bij een contactaanvraag

Bewaartermijn: 1 jaar indien er geen verder contact is na een aanvraag en er geen opdracht uit voortvloeit.
Reden: Tot een jaar na de aanvraag wil ik in de gelegenheid zijn om een analyse te doen van het aantal leads per jaar.

Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst

Bewaartermijn: zolang de overeenkomst van kracht is.
Reden: Nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

Gegevens over jouw activiteiten op mijn website, internetbrowser en apparaat type

Bewaartermijn: 14 maanden, wordt gereset bij nieuwe activiteit.
Reden: Dit is het minimale aantal maanden dat gegevens worden bewaard bij Google Analytics.

Bedrijfsgegevens bij aangaan van een overeenkomst

Bewaartermijn: Tot zeven jaar na beëindiging van overeenkomst.
Reden: Ik moet deze gegevens 7 jaar bewaren op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Nip deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Bedrijf: Money Monk
Type dienst: Boekhouding
Doel verwerking: Het versturen van facturen, boekhouding en administratie.
Jurisdictie: Nederland
Welke gegevens: Bedrijfs- en persoonsgegevens

Bedrijf: Hostnet
Type dienst: Webhosting
Doel verwerking: Hosting van mijn website
Jurisdictie: Nederland
Welke gegevens: Log gegevens (ip adres) en verzoeken website

Bedrijf: Hostnet
Type dienst: Communicatie via e-mail
Doel verwerking: Afhandelen van een contactverzoek
Jurisdictie: Nederland

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio Nip gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Nip en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Persoonsgegevens beveiligen

Studio Nip neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via meike@studionip.nl